Weź w udział w kolejnym konkursie o Kresach. Nagrody czekają!

Drodzy uczniowie Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie!

Proponuję VII, być może już ostatnią, edycję konkursu „Pamiętajmy o Kresach Wschodnich”. Tym razem jego tematem będzie obraz Jana Matejki pt. „Śluby Jana Kazimierza”.

Zadanie polega na udzieleni odpowiedzi na poniższe pytania, które są  ściśle związane z obrazem i wydarzeniem uwiecznionym na płótnie mistrza.

Zapraszamy do Konkursu Szkolnego „Żołnierze Wyklęci”

Forma konkursu: pytania testowe otwarte i zamknięte.

Adresaci: uczniowie klas drugich i trzecich

Termin: środa 29 marca 2017 roku

Przewidziane Nagrody!!!

 

Zagadnienia:

Konkurs Kresy VI edycja – 16.10.2016 r.

litera_k

Drodzy uczniowie Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie!

Proponuję VI już edycję konkursu „Pamiętajmy o Kresach Wschodnich”. Tym razem jego tematem będą książki, które mówią o Kresach w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa.

Zadanie polega na przyjrzeniu się okładkom książek, których reprodukcje zostały umieszczone na tablicy ściennej na parterze Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie. Następnie należy sporządzić  (najlepiej w wersji elektronicznej) skrócony opis bibliograficzny każdej książki oraz 3 – zdaniową informację o zawartości każdej z tych pozycji.

Ponieważ wzorów opisu bibliograficznego istnieje bardzo dużo, podaję poniżej konkretny przykład, na którym proszę się wzorować, czyli napisać nazwisko autora, pierwszą literę jego imienia, tytuł, miejsce i rok wydania książki.

Konkursy przedmiotowe 2016/2017!

ko_rzeszow

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie