Konkurs Kresy VI edycja – 16.10.2016 r.

litera_k

Drodzy uczniowie Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie!

Proponuję VI już edycję konkursu „Pamiętajmy o Kresach Wschodnich”. Tym razem jego tematem będą książki, które mówią o Kresach w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa.

Zadanie polega na przyjrzeniu się okładkom książek, których reprodukcje zostały umieszczone na tablicy ściennej na parterze Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie. Następnie należy sporządzić  (najlepiej w wersji elektronicznej) skrócony opis bibliograficzny każdej książki oraz 3 – zdaniową informację o zawartości każdej z tych pozycji.

Ponieważ wzorów opisu bibliograficznego istnieje bardzo dużo, podaję poniżej konkretny przykład, na którym proszę się wzorować, czyli napisać nazwisko autora, pierwszą literę jego imienia, tytuł, miejsce i rok wydania książki.

Odpowiedzi należy dostarczyć w kopertach z napisem „VI edycja konkursu  Pamiętajmy  o Kresach Wschodnich do sekretariatu Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie do 9 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.

Oczywiście proszę nie zapomnieć podać swojego imienia, nazwiska i klasy. Nagrody czekają!

Życzę powodzenia!

Stanisław Żyracki

Przykład odpowiedzi:

Nicieja S., „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie”. Wrocław 1990.

Tematem książki jest historia i współczesność (stan na 1990 rok) jednej z największych  i najstarszych europejskich nekropolii, czyli Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Profesor Stanisław Nicieja opowiedział  przede wszystkim dzieje kilkuset ocalałych grobów, w których spoczywają lwowianie, przede wszystkim Polacy. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami i wyposażona w indeks nazwisk  i liczne noty biograficzne osób pochowanych na cmentarzu.