Misja Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie

Nasze Gimnazjum jest społecznością nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców, których jednoczy działanie dla dobra wspólnego.

Nadrzędnym zadaniem naszej Szkoły jest jak najlepsze wykształcenie i wychowanie uczniów, wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności do dalszego doskonalenia się oraz wpojenie Im systemu wartości, dzięki którym staną się dobrymi ludźmi, światłymi obywatelami Polski i Świata oraz kochającymi Ojczyznę Polakami.