Pomoc rodzicom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skubisza 4, Rzeszów
Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie
tel. 17  863 02 53,  17 863 69 33
http://www.mopsrzeszow.pl/

 

REGIONALNY OŚRODEK REHABILITACYJNO EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Lwowska 60, Rzeszów
tel. 17 866 43 21
http://rore.rzeszow.pl/

 

ANIMA – Centrum Psychiatrii (Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży)
ul. Grabskiego 8, Rzeszów
tel. 17 859 51 13 lub 17 71 70 762
http://www.anima.rzeszow.pl/

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZ. SP ZOZ NR 2 w Rzeszowie
ul Fredry 9, Rzeszów
tel. 17 853-89-89
http://zoz2.pl/

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie
ul. Rejtana 3, Rzeszów
tel. 17 74 83 800
http://ppp2.rzeszow.pl/

 

Centrum Leczenia Uzależnień
ul.Kochanowskiego 17, Rzeszów
tel. 17 858 11 81
http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl/

 

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS
ul. Skubisza 4
35-207 Rzeszów
tel. 17 863 53 89

 

SP ZOZ Nr1 w Rzeszowie
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci
ul. Hoffmanowej 8a
35-016 Rzeszów
tel. 17 863 25 64
http://www.spzoz1.rzeszow.pl

 

Podkarpackie Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie
Dzienny Oddział Terapeutyczny dla Dzieci z Autyzmem
ul. Hetmańska 21
35-045 Rzeszów
tel. 17 853 52 82 wew. 358
http://www.spzoz1.rzeszow.pl

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Wydział Prewencji
ul.
Dąbrowskiego 30, Rzeszów
tel. 17 85 82 345
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/

 

Policyjny Telefon dla Ofiar Przestępstw
tel. 800 142 555

Dom Samotnej Matki
Dojazd Staroniwa 7, Rzeszów
tel. 17 85 07 230