Weź w udział w kolejnym konkursie o Kresach. Nagrody czekają!

Drodzy uczniowie Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie!

Proponuję VII, być może już ostatnią, edycję konkursu „Pamiętajmy o Kresach Wschodnich”. Tym razem jego tematem będzie obraz Jana Matejki pt. „Śluby Jana Kazimierza”.

Zadanie polega na udzieleni odpowiedzi na poniższe pytania, które są  ściśle związane z obrazem i wydarzeniem uwiecznionym na płótnie mistrza.

 1. W jakim mieście i w której świątyni miało miejsce ślubowanie?
 2. Przed jakim obrazem było składane ślubowanie i gdzie (w jakim mieście i świątyni) ten obraz obecnie się znajduje?
 1. Kto był autorem roty ślubowania? Kim był ten człowiek za życia (wymień przynajmniej trzy  funkcje, jakie pełnił), a kim stał się po śmierci?
 1. W jaki sposób święto kościelne obchodzone w Polsce 3 maja (Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski) łączy się ze ślubowaniem króla Jana Kazimierza?
 1. Jakie słowa dodano, po ślubowaniu króla, do słynnej Litanii loterańskiej.  
 2. Kto na obrazie oznaczony jest nr 1. [podaj imię, nazwisko, tytuł (funkcję) pełnioną wówczas w Rzeczypospolitej i jedną, najważniejszą Twoim zdaniem, zasługę dla Ojczyzny.
 1. Kto na obrazie oznaczony jest nr 2. [podaj imię, nazwisko, tytuł (funkcję) pełnioną wówczas w Rzeczypospolitej i jedną, najważniejszą Twoim zdaniem, zasługę dla Ojczyzny.
 1. Kto na obrazie oznaczony jest nr 3. [podaj imię, nazwisko, tytuł (funkcję) pełnioną wówczas w Rzeczypospolitej i jedną, najważniejszą Twoim zdaniem, zasługę dla Ojczyzny.
 1. Kto na obrazie oznaczony jest nr 4. [podaj imię, nazwisko, tytuł (funkcję) pełnioną wówczas w Rzeczypospolitej i jedną, najważniejszą Twoim zdaniem, zasługę dla Ojczyzny.
 1. Kto na obrazie oznaczony jest nr 5. [podaj imię, nazwisko, tytuł (funkcję) pełnioną wówczas w Rzeczypospolitej i jedną, najważniejszą Twoim zdaniem, zasługę dla Ojczyzny.
 1. Kto na obrazie oznaczony jest nr 6. [podaj imię, nazwisko, tytuł (funkcję) pełnioną wówczas w Rzeczypospolitej i jedną, najważniejszą Twoim zdaniem, zasługę dla Ojczyzny.
 1. Kto na obrazie oznaczony jest nr 7. [podaj imię, nazwisko, tytuł (funkcję) pełnioną wówczas w Rzeczypospolitej i jedną, najważniejszą Twoim zdaniem, zasługę dla Ojczyzny.
 1. Kto na obrazie oznaczony jest nr 8. [podaj imię, nazwisko, tytuł (funkcję) pełnioną wówczas w Rzeczypospolitej i jedną, najważniejszą Twoim zdaniem, zasługę dla Ojczyzny.
 1. Kto na obrazie oznaczony jest nr 9. [podaj imię, nazwisko, tytuł (funkcję) pełnioną wówczas w Rzeczypospolitej i jedną, najważniejszą Twoim zdaniem, zasługę dla Ojczyzny

UWAGA!  OBRAZ Z NR.  ZNAJDUJE  SIĘ NA DOLNYM  KORYTARZU  GM 11  W  RZESZOWIE

Odpowiedzi należy dostarczyć w kopertach z napisem „VII edycja konkursu  Pamiętajmy  o Kresach Wschodnich do sekretariatu Gimnazjum    nr 11 w Rzeszowie do 9 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

Oczywiście proszę nie zapomnieć podać swojego imienia, nazwiska i klasy. Nagrody czekają! Życzę powodzenia!  

                                                                             Stanisław Żyracki