Szkoła sukcesu – Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie

Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie jest SZKOŁĄ SUKCESU!

logo_ibe

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju.

Część Humanistyczna

Część Matematyczno – Przyrodnicza