Zapraszamy do Konkursu Szkolnego „Żołnierze Wyklęci”

Forma konkursu: pytania testowe otwarte i zamknięte.

Adresaci: uczniowie klas drugich i trzecich

Termin: środa 29 marca 2017 roku

Przewidziane Nagrody!!!

 

Zagadnienia:

Uczeń pamięta:

 • imiona, nazwiska, najsłynniejsze pseudonimy żołnierzy (Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Franciszek Błażej, Józef Rzepka, Karol Chmiel, Emil Fieldorf, Danuta Siedzikówna, Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz),
 • daty: 1944–1953 – powstanie antykomunistyczne w Polsce, 1945 – koniec II wojny światowej, 1953 – śmierć Józefa Stalina, daty roczne śmierci wyżej wymienionych postaci,
 • najważniejsze wydarzenia związane z wyżej wymienionymi postaciami.

 

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić motywacje, jakie kierowały Żołnierzami Wyklętymi,
 • wyjaśnić, dlaczego polscy komuniści zwalczali dążenia niepodległościowe Polaków,
 • wyjaśnić, dlaczego nie wszyscy chcieli przyłączyć się do żołnierzy i bali się im udzielić pomocy,
 • wyjaśnić, dlaczego nie można jednoznacznie ocenić działań zarówno żołnierzy, jak i ludzi niechcących walczyć zbrojnie o niepodległość,
 • wyjaśnić, skąd brała się niechęć do żołnierzy ze strony zwykłych ludzi, dlaczego donosili na patriotów komunistom,
 • omówić krótko biografie wyżej wymienionych postaci,
 • omówić sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w powojennej Polsce,
 • opowiedzieć o losach Żołnierzy Wyklętych w latach 1944–1953, nawiązując do historii Rzeszowa i Podkarpacia,
 • opowiedzieć o bohaterskiej postawie żołnierzy w czasie tortur UB,
 • opowiedzieć o zbrodniach, których dokonywali Żołnierze Wyklęci na niewinnej ludności cywilnej, zarówno polskiej jak i niepolskiej,
 • omówić jak komuniści próbowali zwalczać pamięć o bohaterskiej walce żołnierzy,
 • wymienić Żołnierzy Wyklętych.

 

Informacji można poszukiwać  na  następujących stronach

1) http://historia.wp.pl/gid,15372378,title,Zolnierze-Wykleci,galeria.html – tu są wymienieni, ze zdjęciami
2) http://zolnierzewykleci.polskieradio.pl/procesypokazowe – ogólne informacje
3) https://www.pb.pl/kim-byli-zolnierze-wykleci-823275 – artykuł
4) http://www.lwow.home.pl/spotkania/przeciw.html – tło historyczne, akcja „Burza”, polskie podziemie po 1945 r.
5) http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/polskie-podziemie-sie-nie-zmienilo-zmienil-sie-przeciwnik/7pjjm – wywiad z prof. G. Motyką